ОПШТИНЕ БЕРАНЕ И АНДРИЈЕВИЦА У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РАСПИСУЈУ:

КОНКУРС НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе РеЛОаД програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм се спроводи у шест земаља и територија Западног Балкана – Албанији, Сјеверној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову и Србији, до краја 2024. године. РеЛОаД2 финансира Европска унија из средстава Multi-Country Civil Society Facility, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.
Основна намјера програма је да се одржи транспарентан, развојно оријентисан и пројектни приступ финансирању НВО из буџета ЈЛС који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са стратегијама развоја.
За учешће у РеЛОаД2 програму одабрани су сљедећи кластери локалних самоуправа:
1. Тара – општине Мојковац, Колашин и Пљевља,
2. Цоастал Матес – општине Будва, Херцег Нови, Котор и Тиват,
3. Заједно за сјевер – општине Андријевица и Беране,
4. Заједно Никшић и Плужине – општине Никшић и Плужине,
5. Средишњи регион – Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, Општина у оквиру Главног града Подгорица – Голубовци и Општина Даниловград.

Општине Беране и Андријевица и програм РеЛОаД2 позивају невладине организације са територија ових општина да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општина Беране и Андријевица из сљедећих приоритетних области:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– Едукација, заговарање и кампање усмјерене на развој свијести о важности заштите животне средине
– Организовање конкретних акција у заједници за унапређење животне средине

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

– Унапређење квалитета живота код младих, жена, мушкараца, особа са инвалидитетом, старих и РЕ популације
– Промоција и подршка развоју спорта у заједници

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
– Унаприједити пољопривредну, дрвопрерађивачку и туристичку понуду
– Валоризација културног потенцијала

ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
– Промоција предузетништва међу младима
– Унапређење знања и компетенција незапослених (с акцентом на теже запошљиве категорије)

Повећати квалитет информисаности и мобилности младих кроз друштвено корисно проведено слобод
Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 7.000 ЕУР до 20.000 ЕУР (за дио Конкурса за НВО), односно од 2.000 ЕУР до 5.000 ЕУР (за дио Конкурса за тек основане НВО и НВО које се баве питањима младих) по пројекту. Једна НВО може поднијети више пријава, од којих само за једну могу бити додијељена средства.

Имајући у виду да су средства РеЛОаД2 програма у Црној Гори ослобођена плаћања пореза на додату вриједност (ПДВ), износе буџетских ставки треба планирати и исказати без ПДВ-а за оне трошкове/услуге за које је предвиђено плаћање ПДВ-а.

С обзиром да ће током укупног, трогодишњег, трајања програма РеЛОаД2 бити реализовано више конкурса за пројекте, максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној невладиној организацији током укупног трајања РеЛОаД2 програма је 60.000 ЕУР.

УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задате критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од
– 8 до 10 мјесеци (за дио Конкурса за НВО),
– односно 5 до 8 мјесеца (за дио Конкурса за тек основане НВО и НВО које се баве питањима младих).
Изабрани пројекти се морају реализовати у периоду од априла 2022. до јануара 2023. године (за дио Конкурса за НВО), односно од априла до новембра 2022.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване невладине организације (удружења или фондације) са сједиштем на територији општина Беране и Андријевица. Уколико невладина организација са територије једне општине кластера Заједно за сјевер, жели реализовати пројектне активности на територији друге општине кластера, може склопити партнерство са невладином организацијом регистрованом на територији општине у којој се жели реализовати пројекат.

Све заинтересоване невладине организације могу пронаћи детаљне информације о условима пријаве и критеријумима за финансирање пројеката у Смјерницама за апликанте у оквиру Конкурса.

 

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб-страници: www.me.undp.org , као и на wеб-страници општина Беране https://berane.me/reload/ и Андријевица  https://opstinaandrijevica.me/

Документација за пријаву на Конкурс за Кластер Заједно за сјевер се може преузети од 22. фебруара – 20. марта 2022. године слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: [email protected] и са wеб странице општина Беране и Андријевица или лично преузимањем у просторијама Секретаријата за инвестиције и пројекте Општине Беране (канцеларија број 25), ул. ИВ Црногорске број 1 у Беранама, или архиви Грађанског бироа Општине Андријевица, Бранка Делетића бб у Андријевици.

У циљу упознавања потенцијалних апликаната у вези са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд, у општинама Беране и Андријевица ће бити организовани „Инфо дани“ у складу са сљедећим распоредом:
– 24. фебруара 2022. године, у периоду од 10:00 до 11.00 сати, у малој сали Центра за културу, у Андријевици,
– 24. фебруара 2022. године, у периоду од 12.30 до 13.30 сати, у сали Општине Беране, у Беранама.

На Инфо данима ће сви потенцијални апликанти и представници организација, добити све информациије о наученим лекцијама и најчешћим грешкама апликаната на претходним РеЛОаД Конкурсима, као и информације и упутства о попуњавању пријавног пакета докумената за објављени РеЛОаД Конкурс.

За вријеме трајања Конкурса, заинтересованим НВО представницима/цама ће бити организована обука и омогућена и менторска/савјетодавна подршка РеЛОаД консултанта у припреми и финализацији пројектних приједлога и припадајућих образаца. Подршка ће бити доступна само пријављеним НВО представницима/цама, који су се обратили за подршку РеЛОаД пројектном тиму за вријеме трајања овог Конкурса путем мејл адресе [email protected].

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити и путем е-маил адресе [email protected] са назнаком за РеЛОаД пројекат. Питања се могу постављати до 20. марта 2022. године. Одговори на питања ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од дана пријема питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет од по једног (1) примјерка обавезне документације и једног (1) примјерка додатне документације у штампаном облику и једног (1) електронског примјерка (ЦД или УСБ) цјелокупне документације се доставља у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 7 до 15 сати на сљедећу адресу:

Општина Беране Општина Андријевица
Грађански биро Грађански биро
(за Секретаријат за инвестиције и пројекте) (за Службу предсједника)
ИВ црногорске бр. 1 Бранка Делетића бб
84 300 Беране 84 320 Андријевица

На коверти се ставља назнака „Конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама – за РеЛОаД пројекат” и „Не отварати прије званичног отварања”. На полеђини коверте наводи се назив и адреса апликанта и пуни назив пројекта којим конкурише.
О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Рок за предају апликација је 23. март 2022. године, до 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Сви апликанти који су предали пријаве на Конкурс, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта најкасније у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.me.undp.org, и wеб-страницама општина Беране https://berane.me/reload/  и Андријевица https://opstinaandrijevica.me/ .
Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору након потписивања уговора.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА КОНКУРС ЗА НВО МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА КОНКУРС ЗА ТЕК ОСНОВАНЕ НВО И НВО КОЈЕ СЕ БАВЕ ПИТАЊИМА МЛАДИХ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА И НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПРИЛИКОМ АПЛИЦИРАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ

ПОЗИВ ЗА ОБУКЕ ЗА НВО МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ