Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2022 годину

Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2022 годину

Секретаријат за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине расписује Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2022 годину.

Предмет Конкурса је расподјела финансијских средстава из Буџета општине Андријевица спортским организацијама регистрованим на територији општине Андријевица.

Средства у износу од 50.000,00 евра биће распоређена на основу Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава спортским организацијама.

Јавни оглас

Јавни оглас

Секретаријат за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине објављује Јавни оглас за попуну радног мјеста самостални референт за пријем захтјева и електронско завођење поште у Секретаријату за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине.

RELOAD 2 – Радионица за представнике НВО сектора

RELOAD 2 – Радионица за представнике НВО сектора

Пројекат RELOAD 2 који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP), а финансира Европска унија (ЕУ) из Инструмената за претприступну помоћ је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године. Циљ RELOAD-а је јачање партнерстава између локалних самоуправа и невладиног сектора на подручју Западног Балкана ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања невладиних организација. програм се реализује у 5 одабраних кластера општина у Црној Гори, од којих један чине општине Андријевица и Беране. Радионица за представнике НВО сектора ће се одржати у четвртак, 23. децембра 2021. године у Беранама, са почетком у 9.00 сати, у просторијама Регионалног Бизнис центар на Рудешу (Бизнис зона) у Беранама. Овдје можете преузети  Позивно писмо и Прoграм рада за НВО сектор.

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о социјалним давањима

Предсједник општине Андријевица закључком број 018-4288/2021-01 од 24.11.2021.године утврдио је Предлог Одлуке о социјалним давањима  која се ставља на јавну расправу почев од 25.11.2021. године и трајаће 15 дана, до 10.12.2021. године.